Download hele manualen HER

Version 2.1.0.1

26-01-2023

Når man udskrev en våbenliste for alle medlemmer, kunne Excel finde på at vende datoen forkert men kun på nogle datoer. Dette er nu rettet.

Version 2.1.0.0

11-01-2023

• Godkendelsesdato for børneattest tilføjet. • Flettefelt med børneattest tilføjet brevfletning med Word.

Version 2.0.9.9

04-01-2023

Når man sætter et flueben i ’SKV6 godkendt’ eller trykker i knappen ’Læg fem år til dags dato’, sættes udløbsdatoen fem år ude i fremtiden, regnet fra dags dato.

Version 2.0.9.7

01-12-2022

Når har et medlems våbenoversigt åbent, kan man klikke i ’Stempel’ ikonet, for at sætte kontroldato til ’Dags dato’. Dette findes også i højrekliksmenuen.

Version 2.0.9.6

21-10-2022

Hvis man brugte et ” (anførselstegn) til at angive tommer, eller bare brugte det i det hele taget, ville brevfletning med Word gå galt. Fejlen er nu rettet.

Version 2.0.9.5

19-06-2022

I logbogen, kan man nu sætte om et medlem er indmeldt. Så slipper man for den irriterende advarsel hver gang man opretter et indlæg, hvis medlemmet allerede er oprettet i programmet.

Version 2.0.9.2

15-03-2022

’Alle skytters resultater’ regnede ikke den korrekte gennemsnitlige score ud, hvis man valgte flere ’Bedste resultater’ end der rent faktisk var resultater.

Version 2.0.9.0

11-03-2022

Regnskaber ville ikke blive vist. Jeg havde glemt at fjerne noget test kode, så visning gik galt. Selve regnskabet har ikke på noget tidspunkt været i fare.

Version 2.0.8.8

08-03-2022

Bla. 'Forskudt regnskab' samt opdateret 'SKV2' tilføjet.

Version 2.0.8.6

20-12-2021

Man kunne ikke trække regnskabsvinduet over på en anden skærm. Dette er nu rettet. Ved logbog, bliver man nu advaret om hvis en skytte er ved at blive registreret for tredje gang eller mere.