Systemadministration

I systemadministration har du alle nødvendige "håndtag" til opsætning og tildeling af brugere og roller m.m. 

Man kan vælge at knytte en ekstern database til Skyttecenteret, så er det muligt at arbejde med systemet fra flere forskellige lokationer, f.eks. hjemmefra.

Flere kan også arbejde samtidig fra flere forskellige PC'ere

Der findes beskrivelse af alle SQL sætninger i fanen Foreningens hjemmeside, hvor man kan hente forskellige udtræk fra databasen, og få dem vist på hjemmesiden.
 • Stamdata
  • Her indskriver du foreningens stamdata
 • Brugeradgang
  • Her giver du brugere adgang til systemet og tildeler roller og password. Det kunne f.eks. være en kassevagt eller lign.
 • Databaseforbindelse
  • Her skal du indsætte oplysninger til en ekstern Microsoft SQL database, hvis du vælger dette. Systemet kan også køre på en lokal database.
 • Dokumentserver
  • Her sætter ftp adgang til dokumentserver
 • F-taster
  • Du kan selv definere F-taster/genvejstaster
 • Journaladgang
  • Hvis i har behov for at føre skydejournal, det kan f.eks. være hvis i har udendørsbaner, hvor miljøtilsynet forlanger dette. Med journaladgang kan skytter åbne denne funktion uden log ind.
 • Klasser
  • Her redigerer eller opretter du nye klasser
 • Nøgler
  • Her kan du notere nøgler og brikker på medlemmer der har udleveret dette.
 • Politikredse
  • Opret elle rediger politikredse
 • Rykker gebyr
  • Opsæt eller rediger rykkergebyr, hvis du bruger regnskab og kontingent funktion i systemet
 • Skyttetyper
  • Opret eller rediger Skyttetyper
 • Stregkode på medlemmer
  • Hvis du har oprettet eller indlæst en masse nye skytter, så kan systemet sætte stregkode på alle medlemmer på en gang.
 • Vælg kolonner
  • Her kan du vælge hvilke kolonner du vil have vist når du åbner skyttecenteret.
 • Våbenfabrikater
  • Her redigerer eller opretter man våbenfabrikater
 • Våbenkaliber
  • Opret eller rediger kaliber
 • Våbentyper
  • Opret eller rediger våbentyper

HJÆLP!

Der er hjælp at hente uanset hvor du befinder dig i systemet, bare tryk F1 så får du hjælp, lige der hvor du befinder dig i systemet.