Medlemsadministration

I skyttecenteret får du en kraftfuldmedlemshåndtering, hvor der kan fremhæves nogle af funktionerne herunder

  • Personlige oplysninger med krypterede CPR numre
  • Stregkode til medlemskort til nem fremsøgning
  • SKV og børneattest udløb
  • Udskrivning af SKV'er direkte på medlem
  • Logbog
  • Mødestatistik
  • Våben registrering
  • Kontingent og løbende kontingent

Smart importfunktion fra f.eks. Conventus eller Excel/CSV fil

Personlige oplysninger med krypteret CPR

Registrering og information om udløb af SKV'er

Skyttens resultater

Våbenregistrering med mulighed for at sætte til salg eller overdrage til andet medlem

Udskrift af SKV'er og transporttilladelser

Opsætning af løbende kontingent, der hvor man ikke ønsker at opkræve f.eks. hvert år i januar, men gerne vil have et helt år forud.