Download hele manualen HER

Version 2.1.0.5

12-11-2023

Man kan nu krydse af, om et medlem betaler via PBS og hvis ja, skrive PBS nummer.

Under ’Indstillinger’ kan man vælge om kolonnen ’PBS’ skal vises.

PBS-nummer kommer også med i brevfletning til Word.

Hvis man højreklikker ved medlemmer vinduet, kan man vælge kun at få vist dem som bruger PBS, ved at vælge ’Vælg/Vælg alle med PBS’Back to News