Download hele manualen HER

Version 2.2.1.4

29-05-2024

Når man eksporterer en kasserapport som CSV fil, kommer feltet ’Konto’ med.Back to News