Download hele manualen HER

Version 2.1.1.0

17-03-2024
  • Når man udskrev ’Driftsregnskab’ blev nogen af datoerne vendt om til Engelsk format.

  • Når man udskriver et regnskab, vil ’Bank’ og ’Kasse’ nu altid stå øverst under ’Aktiver’. Resterende aktiver vil være sorteret alfabetisk.

  • Funktionen ’Tidsforbrug’ er tilføjet. Hvis man har lyst, kan man nu se hvor meget af sin tid man bruger på Skyttecenteret (på arbejdet i foreningen). Tidsforbrug bliver kun registeret, hvis man er Administrator på programmet og kun hvis man under ’Indstillinger’ har aktiveret funktionen. Man skal ikke foretage sig andet end at starte programmet op og stoppe det igen (eller logge på og af) så bliver tidsforbruget gemt. Se manualen for mere.

  • Der er ændret i ’Default baner og skriver’ så man kan have default standplads og skiver for hvert våben. Funktionen vil blive ændret lidt senere igen, så man også kan have default skiver for hver standplads på samme våben.

  • Når et medlem tjekker ind via ’Tjekind tilstand’ kan man nu få en meddelelse til at poppe op til vedkommende. Denne indstilling laves under ’OBS’. Her kan man sætte et flueben, som gør at medlemmet får den indtastede meddelelse. Det kunne f.eks. være at vedkommende skal huske at komme til våbeneftersyn mm.


Back to News