Download hele manualen HER

Version 2.0.6.9

16-10-2020
  • Jeg har lavet en guide til, hvordan man forbinder foreningens hjemmeside med Skyttecenteret. Der er oprettet et nyt faneblad i programmet, som hedder ’Foreningens hjemmeside’, der kan man finde guiden. Det er en samling MSSQL-kommandoer som laver udtræk fra databasen som kan bruges på hjemmesiden.

  • Løbende kontingent mulighed oprettet. Find denne mulighed når du redigerer et medlem. ’Løbende kontingent’ er mange steder i programmet forkortet ’L/K’.

  • Under ’Forening/Regnskab/LK udløb’ kan man søge efter medlemmer, hvis løbende kontingent er ved at udløbe.

  • Under ’Indstillinger/Vælg kolonner’, kan man vælge om man vil have kolonnerne ’Betalt’ og ’K/B’ vist (hvis man har kontingent der følger et år) eller om man vil have kolonnerne ’L/K betalt’, ’L/K K/B’, ’L/K fra’ og ’L/K til’ vist. Eller begge.

  • Regnskabsdelen tager også ’Løbende kontingent’ med. Hele beløbet indgår i det år som betalingen er foretaget. 

  • Der bliver nu også lavet en sammentælling af ikke betalte varer i ’Kasserapporten’.


Back to News